szkolenie VAT - zmiany w VAT 2014

  • Prawo pracy

  • Zasady naliczania wynagrodzeń

  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  • Teczka kadrowca.
    Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

  • Czas pracy w praktyce

Podatek VAT w praktyce

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla 4 osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

I. Samochody osobowe – podatek naliczony

1. Definicja pojęcia pojazdu samochodowego

2. Odliczenie 50% podatku VAT z tytułu nabycia samochodów, użytkowania samochodów, nabycia paliwa do samochodów oraz dokonywania wydatków eksploatacyjnych z nim związanych

3. Warunki uprawniające Podatnika do pełnego (100%) odliczenia podatku VAT związanego z samochodami osobowymi (nabycie samochodów, leasing samochodów, wydatki na paliwo i materiały eksploatacyjne)

4. Rola ewidencja przebiegu pojazdu i jej elementy – warunek pełnego 100% odliczenia VAT od samochodów

5. Pojazdy uznawane przez ustawodawcę za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

6. Okresowy zakaz odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodów – przypadki

7. Obowiązki informacyjne wobec urzędów skarbowych związane z użytkowaniem samochodów osobowych

8. Przypadki, w których istnieje obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych

9. Zmiana przeznaczenia samochodu, a korekta podatku naliczonego

10. Przypadki, w których nieodpłatne używanie samochodów nie powoduje rozpoznania obowiązku podatkowego

11. Porównanie pojęcia samochodu osobowego określonego w regulacjach dotyczących podatków dochodowych, a regulacje z zakresu VAT dotyczące pojazdów samochodowych

II. Obowiązek podatkowy

1. Zasady ogólne – dokonanie dostawy, wykonanie usługi

2. Usługi przyjmowane częściowo

3. Dostawy i usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych

4. Szczególny obowiązek podatkowy (zapłata, wystawienie faktury)

5. Szczególny obowiązek podatkowy w przypadku niektórych dostaw i usług ciągłych (np. telekomunikacja, usługi komunalne, energia, ochrona mienia, obsługa prawna)

6. Przedpłaty, zaliczki, a obowiązek podatkowy

7. Wpływ regulacji obowiązujących od 2014 r. w zakresie VAT, dotyczących obowiązku podatkowego w VAT i wystawiania faktur na obowiązek podatkowy w podatku dochodowym

III. Podstawa opodatkowania

1. To „stanowi zapłatę” jako podstawa opodatkowania

2. Koszty zwiększające podstawę opodatkowania

3. Elementy, których nie obejmuje podstawa opodatkowania lub które powodują jej obniżenie

4. Przypadki, w których należy posiadać dowód doręczenia faktury korygującej jako warunek obniżenia podstawy opodatkowania

IV. Odliczenie podatku naliczonego

1. Powstanie obowiązku podatkowego jako warunek odliczenia podatku naliczonego

2. Posiadanie faktury, a odliczenie podatku naliczonego

3. Uwzględnienie kwot podatku należnego z tytułu WNT oraz świadczenia usług i dostaw towarów dla których podatnikiem jest nabywca w deklaracjach podatkowych jako warunek odliczenia

4. Zakazy dotyczące odliczeń, a koszty podatkowe

V. Fakturowanie

1. Nowe określenie podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur

2. Obowiązkowe elementy faktury

3. Terminy wystawiania faktur, a obowiązek podatkowy

4. Szczególne terminy wystawiania faktur (np. media, usługi budowlane itp.)

5. Fakturowanie czynności zwolnionych, samofakturowanie, faktury elektroniczne

6. Faktury korekty, noty korygujące – nowe ujęcie treści dokumentów

7. Przechowywanie faktur

VI. Korekta regulacji dotycząca stawek i zwolnień podatkowych oraz korekty podatku naliczonego

 

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: